Room F, 1/F .,Block 3, Scenway Garden,
Lam Tin, Kwun Tong, Kowloon.

Mobile: (852) 94789520
Fax: (852) 27096477
E-mail: hmlockco@yahoo.com.hk


服務範圍

  1. 設計及生產鎖匠用具。
  2. 經銷及代訂各類鎖匠用具。
  3. 可訂造特殊工具。
  4. 經銷台灣+-×÷配匙機,廠方指定維修及售後服務。
  5. 美式鎖匠技術,技術轉移。
  6. 開鎖及鎖匠服務,門鎖、夾萬、汽車等。
  7. 總匙系統設計及編造。